جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

اصلاح تبصره2 ماده8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش شماره6148/120وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و دومین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/6/1386 درخصوص اصلاح تبصره2 ماده 8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش موضوع نامه شماره 1/3475/320 مورخ28/9/1385 معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

مصوبه هفتصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ20/6/1386 موضوع: اصلاح تبصره2 ماده8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد تبصره2 ماده8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای توسعه آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای، کاردانش و علوم و معارف اسلامی، بخشی از امکانات موردنیاز مؤسس را تأمین کند. دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و پس از تأیید وزیر ابلاغ می‌شود.
موضوع: اصلاح تبصره 2 ماده 8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته در هفتصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/6/1386 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ بهرام محمدیان
رییس جلسه ـ محمود فرشیدی

اصلاح تبصره2 ماده8 اساسنامه دبیرستانهای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد


دبیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18283
تاریخ تصویب :
1386/6/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :