جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شماره113368/ت38325هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 110963/100 مورخ 26/8/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ مبلغ چهار هزار و هفتصد و شش میلیارد (4،706،000،000،000) ریال معادل سقف مصوب تسهیلات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به جدول شماره (3) پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز» ، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصـویب‌نامه شماره 54551/ت37265ک مورخ 11/4/1386 منتقل می‌شود تا مطابق مواد (3)، (5) و (7) آیین‌نامه یادشده و در مهلت تعیین شده توسط بانک عامل به شرکت مذکور پرداخت شود.
2ـ باقیمانده تسهیلات ردیف (12) جدول شماره (6) پیوست آیین‌نامه مذکور به میزان دو هزار و پانصد و نود وچهار میلیارد (2،594،000،000،000) ریال برای تهیه سایر نهاده‌های آزادسازی‌شده بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی و تعاونی در همان جدول خواهدبود.
3ـ ردیف (13) جدول شماره (6) پیوست آیین‌نامه اجرایی یادشده به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ارقام: میلیارد ریال
شماره : 13
موضوع تسهیلات : فروشگاههای زنجیره‌ای خرده‌فروشی
تسهیلات پرداختی : 4800
بازپرداخت : 4800
تغییر در مانده : 0
4ـ به جدول شماره (6) پیوست آیین‌نامه اجرایی یادشده ردیف (15) به شرح ذیل اضافه می‌گردد:
ارقام: میلیارد ریال
شماره : 15
موضوع تسهیلات : شرکت روغنکشی خرمشهر (سازمان اتکا)
تسهیلات پرداختی : 200
بازپرداخت : 200
تغییر در مانده : 0

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/8/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :