جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر شماره147220/ت38501کنهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصویب نمودند:
حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به مساحت تقریبی هزار هکتار (به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است) به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر (موضوع تصویب‌نامه شماره 76606/ت19220ک مورخ 9/12/1376) الحاق می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 10/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :