جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اختصاص دویست هکتار اراضی واقع در غرب بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم شماره147224/ت38501کنهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصویب نمودند:
متن ذیل جایگزین بند آخر تصویب‌نامه شماره77193/ت19260ک مورخ9/12/1376 موضوع اختصاص دویست هکتار اراضی واقع در غرب بندر شهید رجایی به سازمان منطقه آزاد قشم می‌شود:
« محدوده‌ای به وسعت یکصد هکتار واقع در فاز سوم و دو هکتار از اراضی ترافیک ساحلی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (محدوده خط‌چین شده در نقشه‌های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است) جهت تسهیل در امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات بندری با حفظ حقوق مالکانه سازمان بنادر و کشتیرانی و بدون اخذ اجاره بها به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار می‌شود.
سازمان مذکور در بهره‌برداری از اراضی واگذار شده، مکلف به رعایت ضوابط منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می‌باشد.»
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :