جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش تعرفه سود بازرگانی شیرخشک صنعتی شماره134007/ت38686کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی شیرخشک صنعتی مشمول ردیف (04021090) تعرفه از بیست و یک درصد به صفر درصد کاهش می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :