جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح بند (ب) ماده (3) آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری شماره147876/ت38250هـوزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/9/1386 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (ب) ماده (3) آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری، موضوع تصویب‌نامه شماره 50158/ت34254هـ مورخ 4/4/1386 پس از عبارت « پشتیبانی نیروهای مسلح» عبارت « و اطلاعات» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :