جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 1832/ت21140ک مورخ 15/2/1378 شماره147223/ت38501کنهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 5/4/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 57720/ت34169هـ مورخ 21/9/1384 و شماره 11039/ت34804هـ مورخ 9/2/1385 تصویب نمودند:
1ـ در تصویب‌نامه شماره 1832/ت21140ک مورخ 15/2/1378 عبارت « منطقه ویژه اقتصادی لرستان صرفاً به منظور فعالیتهای صنعتی و تولیدی» جایگزین عبارت « منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی در شهرستان دورود صرفاً به منظور فرآوری انواع سنگ و مواد معدنی» می‌شود.
مساحت محدوده منطقه ویژه اقتـصادی یادشـده از هفتاد و یک به چهارصد و شصت و سه هکتار شامل اراضی پلاک ثبتی 32 و اراضی ملی مستثنیات پلاک ثبتی 32 (به شرح نقشه پیوسـت که تأییدشـده به مهر دفتـر هیئـت دولـت اسـت) افزایش می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18287
تاریخ تصویب :
1386/9/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :