جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام شهر حسین‌آباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر امین‌شهر شماره153434/ت35321کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 9/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36423/42/4/1 مورخ 22/3/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 5853/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
نام شهر حسین‌آباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر امین شهر تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :