جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای ترکالکی از توابع دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر ترکالکی شماره154604/ت38077ک



وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:‌
روستای ترکالکی از توابع دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر ترکالکی شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب1384ـ تعیین خواهد شد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.






معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :