جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گنداب از توابع دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوی به روستای قنداب شماره153439/ت35322کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 36427/42/4/1 مورخ 22/3/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
نام روستای گنداب از توابع دهستان قره باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوی به روستای قنداب تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :