جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی و صنایع به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکل آنان شماره154473/38194وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر به اینکه در بند (1) تصویب‌نامه شماره 129398/ت38194هـ مورخ 13/8/1386 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت‌های « وزیر بازرگانی» و « وزیران امور اقتصادی و دارایی» به اشتباه به ترتیب عبارت‌های « وزیر امور اقتصادی و دارایی» و « وزیران بازرگانی» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18295
تاریخ تصویب :
1386/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :