×

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی و صنایع به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکل آنان

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی و صنایع به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکل آنان

اصلاح-تصویب‌نامه-موضوع-تشکیل-کارگروهی-با-مسئولیت-وزیر-امور-اقتصادی-و-دارایی-و-با-عضویت-وزیران-بازرگانی-و-صنایع-به-منظور-حمایت-از-صادرکنندگان-و-رفع-مشکل-آناناصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی و صنایع به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکل آنان شماره154473/38194



وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نظر به اینکه در بند (1) تصویب‌نامه شماره 129398/ت38194هـ مورخ 13/8/1386 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت‌های « وزیر بازرگانی» و « وزیران امور اقتصادی و دارایی» به اشتباه به ترتیب عبارت‌های « وزیر امور اقتصادی و دارایی» و « وزیران بازرگانی» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.






دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18295

تاریخ تصویب : 1386/9/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع - وزارت جهاد كشاورزی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.