×

رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب1368

رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب1368

رأی-شماره-525-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-نحوه-اعمال-ماده-واحده-قانون-تشویق-معلمان-بازنشسته-به-ادامه-همکاری-با-آموزش-و-پرورش-مصوب1368رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با آموزش و پرورش مصوب1368 شماره هـ/85/168تاریخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 525
کلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حیدر لطفی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکایت آقای حیدر لطفی فروشانی به طرفیت، مدیر آموزش و پرورش منطقه یک به خواسته، دریافت مابه‌التفاوت شغل و دریافت حق‌التدریس اضافی انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/1383 چنین رأی صادره نموده است، با التفات به اینکه با اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده اعمال و اجرای ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصویب و اجرای قانون مؤخر منتفی بوده لهذا تخلفی از قوانین و مقررات در اقدام اداره طرف شکایت ملحوظ نبوده رأی به رد شکایت صادر می‎شود. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدحسین توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/1383 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/1384 چنین رأی صادره نموده است، تجدیدنظرخواه از معلمانی است که در اجرای قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگی به امر تدریس اشتغال ورزیده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوق‎العاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره یک آن ماده واحده ساعات تدریس و کار موظف مشمولین نیز 18 ساعت در هفته تعیین‌شده که مطابق احکام کارگزینی مورخ 11/9/1370 و 23/1/1371 فوق‎العاده شغل وی ابتدا 147000 ریال تعیین و سپس به 104400 ریال تقلیل یافته و ساعت کار وی نیز حسب اعلام نماینده اعزامی 18 ساعت تعیین‌نشده و بابت ساعات اضافه کار وجهی پرداخت نگردیده لذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض رأی صادره حکم به ورود شکایت شاکی و پرداخت فوق‎العاده وی به میزان سه برابر (مابه‌التفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختی) و پرداخت اضافه کار ساعات تدریس بیش از 18 ساعت در حق وی صادر می‎گردد هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً، موضوع تناقض آراء فوق‎الذکر قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 8/6/1376 هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه‎های شماره 1076 و 1074 مورخ 15/1/1373 شعبه هفتم و 1320 مورخ 13/9/1373 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر استحقاق مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به دریافت سه برابر فوق‎العاده شغل مربوط در صورت انصراف از بازنشستگی براساس ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368 صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض آراء شماره 2453 مورخ 12/10/1383 شعبه سیزدهم و 1395 مورخ 17/7/1384 شعبه اول تجدیدنظر در همین زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18295

تاریخ تصویب : 1386/7/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : آموزش و پرورش منطقه یك -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.