×

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات گندم و آرد

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات گندم و آرد

تصویب‌نامه-درخصوص-تعیین-عوارض-صادرات-گندم-و-آردتصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات گندم و آرد شماره157749/ت38819کوزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
عوارض صادرات گندم به ازای هر کیلوگرم مبلغ یک‌هزار (1000) ریال و عوارض صادرات آرد به ازای هر کیلوگرم مبلغ یک‌هزار و پانصد (1500) ریال تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
صادرکنندگانی که قبل از تاریخ 15/8/1386 (پایان زمان خرید گندم) از خریداران (خارجی) اعتبار اسنادی به نفع خود دریافت نموده‌اند از شمول این تصویب‌نامه خارج و عوارض یادشده از آنها دریافت نمی‌گردد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 25/9/1386 به تأییـد مـقام محتـرم ریاسـت جمـهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18298

تاریخ تصویب : 1386/9/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت صنایع - وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.