جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون لوایح شماره158816/ت38857هـدفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 ـ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون لوایح تفویض می‌شود:
الف ـ اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حسب مورد.
ب ـ اجازه ارجاع به داوری موضوع اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
د ـ تصویب آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
هـ ـ اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن درصورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس‌جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :