جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی شماره158802/ت38854هـدفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی تفویض می‏شود.
الف ـ اجازه استملاک برای محل استقرار سفارتخانه یا کنسولگری یا مؤسسات وابسته به سفارت، موضوع ماده (5) آیین نامه استملاک اتباع بیگانه ـ مصوب 1328 ـ .
ب ـ اجازه استملاک اموال غیرمنقول برای سکونت شخصی اتباع بیگانه، موضوع تصویب نامه قانونی راجع به استملاک اتباع خارجه ـ مصوب 1342ـ
ج ـ برقراری یا لغو روادید با کشورها، موضوع تبصره (43) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور.
د ـ اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (13) قانون تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ به استثنای ایجاد شهرستان جدید.
هـ ـ اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
و ـ اجازه امضای مقدماتی موافقت نامه‌های بین المللی حسب مورد.
ز ـ اصلاح تصویب‌نامه‏های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد).
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2ـ تصویب‌نامه شماره 58538/ت26188هـ مورخ 22/12/1380 لغو می‌گردد.
3ـ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در دولت می‌باشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :