جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

لغو تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات ناظر بر عضویت معاونین وزارتخانه‌ها در کمیسیونهای هیئت دولت شماره158772/ت38853هـدفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/9/1386 بنا به پیشنهاد دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه‌های شماره 13676/ت28559هـ مورخ 19/3/1382، شماره 24209/ت29073هـ مورخ 5/5/1382 و سایر تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات ناظر بر عضویت معاونین وزارتخانه‌ها در کمیسیونهای هیئت دولت لغو می‌شوند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :