جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان مرکزی شماره158919/ت32725کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 149/42/4/1مورخ 7/1/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان مرکزی تصویب نمودند:
1ـ دهستان مشهدالکوبه به مرکزیت روستای مشهد الکوبه مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اراک ایجاد می‌گردد.
امامزاده طاهر، باغ، دیلمزار، درباغک، سهل آباد، شاهزاده ابراهیم، شاهزاده محمود،‌ شاهزاده عبدالوالی، شاهزاده محسن، قهیه، قنات نو، کارخانه آسفالت، گمیز، گلشن‌آباد،‌ محمودیه، مشهدالکوبه، مشکان، مرغداری، دهکده فرد، میچان، مرغداری ابراهیمی، مرغداری فهیمی، مشهد گرمه، مسن‌آباد، موتورآب عمومی وزیر آباد، موتور گلستانی، نوازن و وزیرآباد.
2ـ بخش ساروق به مرکزیت روستای ساروق متشکل از دهستانهای مشهد الکوبه و ساروق در تابعیت شهرستان اراک ایجاد می‌گردد.
3ـ بخش قره‌چای به مرکزیت روستای جاورسیان متشکل از دهستانهای جاورسیان، اناج و سنگ‌سفید در تابعیت شهرستان اراک ایجاد می‌گردد.
4ـ شهرستان خنداب به مرکزیت شهر خنداب متشکل از بخشهای زیر ایجاد می‌گردد.
الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر خنداب شامل دهستانهای دهچال و خنداب.
ب: بخش قره‌چای.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :