جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 شماره158764/ت38846 هـوزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 بعد از عبارت « ورود کالاهای وارداتی» عبارت « ،تعیین عوارض موضوع بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ » اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18302
تاریخ تصویب :
1386/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :