×

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بیکاه از توابع دهستان بیکاه بخش بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بیکاه

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بیکاه از توابع دهستان بیکاه بخش بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بیکاه

تصویب‌نامه-درخصوص-تبدیل-روستای-بیکاه-از-توابع-دهستان-بیکاه-بخش-بیکاه-شهرستان-رودان-در-استان-هرمزگان-به-شهر-بیکاهتصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بیکاه از توابع دهستان بیکاه بخش بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بیکاه شماره161492/ت38077کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای بیکاه از توابع دهستان بیکاه بخش بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر بیکاه شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب1384ـ تعیین خواهدشد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18305

تاریخ تصویب : 1386/9/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.