×

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار

تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار

تصویب‌نامه-درخصوص-اصلاحات-تقسیمات-کشوری-در-استان-خراسان-رضوی-شهرستان-سبزوارتصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار شماره161474/ت32507کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره130413/42/4/1 مورخ9/12/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان خراسان رضوی تصویب نمودند:
الف ـ بخش هلالی به مرکزیت روستای ریواده از ترکیب دهستان‌های میان جوین و پایین جوین در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد گردد.
ب ـ شهرستان جغتای به مرکزیت شهر جغتای از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان خراسان رضوی ایجاد گردد.
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر جغتای شامل دهستانهای دستوران و جغتای.
2ـ بخش هلالی.
ج ـ دهستان زرین به مرکزیت روستای بداغ‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش جوین شهرستان سبزوار ایجاد ‌گردد.
1ـ ایستگاه اسفراین 2ـ احمدآباد 3ـ اسدآباد 4ـ ابراهیم آباد بغایری، 5 ـ برقندی 6 ـ بداغ‌آباد 7ـ چاه عمیق عزیز کیوانلو 8 ـ چاه عمیق شهید اسکندری 9ـ چاه عمیق شهید علی‌اصغر ذوالفقاری 10ـ چاه نیمه‌عمیق میرزاحسن غفوری 11ـ چاه عمیق حاج غلامی 12ـ چاه عمیق حسین براتی 13ـ چاه عمیق عبدالله کیوانلو 14ـ چاه نصرت‌آباد کریم‌آبادی 15ـ چاه نصرالله کریم‌آبادی 16ـ چاه عمیق بایر 17ـ چاه عمیق عباس‌آباد 18ـ چاه عمیق علی‌آباد 19ـ چاه عمیق عبدالصمد پایمرد 20ـ چاه عمیق نصرت‌الله صارمی 21ـ چاه عمیق شماره83 22ـ چاه عمیق قنات حاجی‌آباد 23ـ چاه عمیق شماره80 داور احمدآبادی 24ـ چاه عمیق شماره81 25ـ چاه عمیق شماره82 شهید محمدبراتی 26ـ چاه عمیق شورآباد 27ـ چاه عمیق کلاته علی‌آباد 28ـ چاه عمیق حسین‌آباد خرازی 29ـ چاه علی‌اصغر صفوری‌پور 30ـ چاه معصوم‌زاده برقنده 31ـ چاه عمیق بر قندی 32ـ چاه عمیق هزارخانه 33ـ چاه عمیق عرب 34ـ حاجی‌آباد 35ـ حسین‌آباد میرزا مومن 36ـ خاموشک 37ـ رحمت‌آباد 38ـ علی‌آباد 39ـ کریم‌آباد 40ـ کلاته عرب 41ـ کلاته حسین‌خان 42ـ کلاته خرازی 43ـ محمدآباد 44ـ نیم ایستگاه حسین‌آباد 45ـ نوکاریز 46ـ هزارخانه.
د ـ بخش عطا ملک به مرکزیت روستای حکم‌آباد از ترکیب دهستان‌های حکم‌آباد و زرین در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می‌گردد.
هـ ـ شهرستان جوین به مرکزیت شهر نقاب از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان خراسان رضوی ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر نقاب شامل دهستان‌های بالاجوین و پیراکوه.
2ـ بخش عطاملک.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18305

تاریخ تصویب : 1386/9/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.