جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار شماره100494/ت38345هـوزارت کار و امور اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 76140 مورخ 24/6/1386 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:
در ماده (1) تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 و اصلاحیه بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 69902/ت34358هـ مورخ 18/10/1384 عبارت « ماده (56)، ماده (58)» و عبارت « ماده 66» حذف می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18309
تاریخ تصویب :
1386/10/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :