جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه هفتصدوپنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه‌ای گرایش مرتبط در دوره دو ساله کاردانی پیوسته پویانمایی (انیمیشن)(1)شماره 3/7450/120 2/10/1386

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مصوبات اخیر شورای عالی آموزش و پرورش به پیوست ارسال می‌شود. خواهشمند است نسبت به درج مصوبات ذیل امر به اقدام فرمایید.
1ـ تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص ایجاد رشتة پویانمایی (انیمیشن) در شاخة فنی و حرفه‌ای.
2ـ تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های آموزشی دورة راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطة حرفه‌ای، خاص دانش‌آموزان با نیازهای ویژه.
3ـ تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های دورة راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور.

شماره6975/120 7/9/1386

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 درخصوص ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه‌ای به‌همراه مشخصات برنامه درسی، جدول عناوین دروس و توانمندی‌های دانش‌آموختگان دوره سه ساله رشته مذکور موضوع نامه شماره 3/1481/70/101 مورخ 2/5/1386 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمّدیان

مصوبه هفتصدوپنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه‌ای گرایش مرتبط در دوره دو ساله کاردانی پیوسته پویانمایی (انیمیشن)1

شورای عالی آموزش و پرورش با ایجاد رشته پویانمایی(انیمیشن) در دوره متوسطه شاخه فنی و حرفه‌ای با هدف تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمدی که بتواند علاوه بر انجام وظایف شهروندی، با استفاده از آموخته‌های خویش در مشاغل مربوط به « انیمیشن» در سطح میانی تکنیسین (فن ورز) به کار اشتغال ورزد موافقت می‌کند. مشخصات برنامه درسی، جدول عناوین دروس و توانمندی‌های دانش‌آموختگان دوره سه ساله رشته مذکور به شرح پیوست می‌باشد.
موضوع: ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه‌ای در هفتصدوپنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/7/1386 به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان دبیر شورا
محمود فرشیدی رییس جلسه

ایجاد رشته پویانمایی (انیمیشن) در شاخه فنی و حرفه‌ای مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

جدول دروس
جدول هدف کلی دروس تخصصی
جدول دروس و توانایی‌ها
جدول توانمندی‌های دانش آموختگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ آموزشهای فنی و حرفه‌ای در کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت یک دوره پیوسته پنج ساله (2+3) طراحی شده است که دوره سه ساله آن در هنرستانهای فنی، حرفه‌ای و کشاورزی و دورة دو ساله کاردانی پیوسته در آموزشکده‌ها اجرا می‌شود.دبیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمّدیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18309
تاریخ تصویب :
1386/7/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :