جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بفروئیه از توابع دهستان بفروئیه بخش مرکزی شهرستان میبد در استان یزد به شهر بفروئیه شماره166217/ت38077کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:‌
روستای بفروئیه از توابع دهستان بفروئیه بخش مرکزی شهرستان میبد در استان یزد به شهر تبدیل و به عنوان شهر بفروئیه شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ تعیین خواهد شد.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18311
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :