جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای مادوان علیا از توابع دهستان سررود شمالی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهر مادوان شماره166213/ت38077کوزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت‌ دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای مادوان علیا از توابع دهستان سررود شمالی بخش مرکزی شهرستان بویر‌احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد به شهر تبدیل و به عنوان شهر مادوان شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384 ـ تعیین خواهد شد.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 18/9/1386 به تأییـد مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18311
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :