جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

الحاق تبصره (2) به بند (18) ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور شماره 101339/ت37918هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 17074/8143/51 مورخ 27/4/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره بند (18) ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 19408/ت37135هـ مورخ 11/2/1386 به عنوان تبصره (1) تلقی شده و متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند یادشده اضافه می‌شود:
« تبصره 2ـ خرید خودرو سواری بنزین‌سوز پس از تأیید نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 44525/ت37213هـ مورخ 26/3/1386 مجاز است»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18311
تاریخ تصویب :
1386/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :