جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

بخشنامه به دادگستری‌های استان و شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شماره 10414/86/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً تصـویر بخشنـامه شمـاره 10414/86/1 ـ 10/10/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

بخشنامه به دادگستری‌های استان و شهرستان و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره14491/82/1 ـ 10/9/1382، با توجه به نزدیک شدن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نظر به اینکه علاوه بر وظیفه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت در ماده 17 قانون اصلاح قانون انتخابات، وظایف و اقدامات دیگری در مواد 48، 66، 67 و تبصره آن بنا به مورد بر عهده‌ی دادستانی کل و تشکیلات قضایی حوزه‌های انتخابیه مقرر گردیده است که لزوم تشریک مساعی به منظور تسریع در رسیدگی‌ها، پاسخگویی به استعلامات و پیشگیری از وقوع جرائم آمادگی بیشتری را ایجاب می‌نماید، از این رو مقتضی است در این دوره نیز مانند دوره‌ی پیش براساس بخشنامه مزبور اقدام و تدابیر مناسب اتخاذ تا مشکلی ایجاد نگردد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18311
تاریخ تصویب :
1386/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر كشور
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :