جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه سیاستها و برنامه‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی و متخصص و اولویت‌بندی در تحقیقات هسته‌ای شماره126516/ت38568هـوزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده واحده قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز ـ مصوب1384ـ تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره98721/ت38030هـ مورخ 20/6/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ بند « ث» ماده (1) حذف می‌شود.
2ـ در مواد (2) و (11) واژه « کارگروه» جایگزین واژه « شورا» می‌شود.
3ـ در ماده (11) عبارت « ضمناً موضوعات و طرحهای تحقیقاتی نیز» جایگزین عبارت « موضوعات و طرحهای تحقیقاتی» می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان انرژی اتمی
موضوع :