جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییر ردیف شماره (2) جدول شماره (3) پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره173556/ت38973هـوزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3972/020/م مورخ 13/10/1386 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ در ردیف شماره (2) جدول شماره (3) پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح» و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 54551/ت37265ک مورخ 11/4/1386 عبارت « شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» به عبارت « شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی» تغییر می‌یابد.
2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بازپرداخت تسهیلات موضوع بند (1) را به نمایندگی از دولت تضمین می‌کند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18325
تاریخ تصویب :
1386/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :