جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان شماره 139651/ت38810هـسازمان ملی جوانان ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3192ـ1ـ86 مورخ 29/8/1386 سازمان ملی جوانان و به استناد ماده (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ترکیب اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، موضوع بند (9) تصویب‌نامه شماره 65010/ت31201هـ مورخ 26/12/1383 اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18329
تاریخ تصویب :
1386/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان ملی جوانان
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :