جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای امیرمنصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای توزیع و افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی موردنظر شماره 172475/ت439هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی و قانونی کارکنان شاغل، بازنشسته، موظفان و مستمری‌بگیران دستگاههای اجرایی و تأمین کسریهای هزینه‌های یادشده آقای امیرمنصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای توزیع و افزایش اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی موردنظر از محل کاهش اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور با رعایت قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور ـ مصوب 1386ـ تعیین می‌شود.
2ـ تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس‌جمهور درخصوص امور اجرایی یادشده اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است با اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وجوه لازم را از محل منابع بودجه عمومی دولت در سال جاری (منابع بودجه عمومی دولت منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور) تأمین و به ترتیب مقرر در مقررات قانونی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار دهد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18335
تاریخ تصویب :
1386/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :