جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز(مصوب جلسه 617 مورخ 4/10/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره6670/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه617 مورخ4/10/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب خانم دکتر شهربانو نخعی و آقای دکتر محمدحسین سرمست‌شوشتری را به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی‌شاپور اهواز تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18337
تاریخ تصویب :
1386/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :