جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مناطق تپه‌چکاسه، گلوبردکان، سد رئیسعلی دلواری، مند، خائیز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگری شماره 188288/ت39128هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1386 که در مرکز استان بوشهر تشکیل گردد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382 ـ تصویب نمود:
1ـ مناطق تپه چکاسه، گلوبردکان، سد رئیسعلی دلواری، مند، خائیز و سرقنات در استان بوشهر به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با رعایت مقررات قانونی با همکاری استان نسبت به انجام مطالعات و ایجاد زیرساختها در طول سالهای 1387 و 1388 اقدام نماید.
3ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان یادشده نخواهدبود


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18341
تاریخ تصویب :
1386/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :