جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت آزاد برق با توجه به افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حاملهای انرژی و تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها در سال 1386 شماره 193537/ت39230هـوزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 148541/100 مورخ 27/11/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور تصویب نمود:
1ـ با عنایت به افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حاملهای انرژی و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها در سال 1386، قیمت آزاد برق هفتصد و بیست و یک (721) ریال تعیین و برای اعمال در اجرای جزء (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ابلاغ می‌گردد تا از طریق خزانه‌داری کل کشور با محاسبه مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق و نرخ تکلیفی به ترتیبی که در متن تبصره (11) قانون یادشده آمده است، برای نه ماهه سال 1386 به وزارت نیرو (شرکت توانیر) پرداخت گردد.
2ـ برای سه ماهه چهارم سال 1386، تصمیم کارگروه متشکل از وزیر نیرو، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان تصمیم دولت تلقی شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18346
تاریخ تصویب :
1386/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نیرو
موضوع :