جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنگولا (شهر لواندا) شماره191044/ت39101هـوزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 199499/6 ـ 563/200/730 مورخ 1/11/1386 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنگولا (شهر لواندا) با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه‌های مترتبه را به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار (1.800.000) یورو (یک میلیون وچهارصد هزار (1.400.000) یورو اعتبار عمرانی و چهارصد هزار (400.000) یورو اعتبار جاری) تأمین و در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌دهد.
3ـ پستهای سازمانی موردنیاز با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهدشد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18346
تاریخ تصویب :
1386/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :