جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تنفیذ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فومن شماره 56911/310/300جناب آقای قهرمانی چابک
استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گیلان

در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 18/8/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان، با قید افق 20 ساله برای طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعیت (پیوست)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.


معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18354
تاریخ تصویب :
1386/5/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :