جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص سود بازرگانی نخ پلی‌آمید شماره195212/ت39289کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794/هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی نخ پلی‌آمید مشمول ردیفهای 54021100 و 54021900 تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1386 از شانزده درصد (16%) به شش درصد (6%) کاهش می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 8/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18356
تاریخ تصویب :
1386/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :