جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق بند (1) تصویب‌نامه تأمین سبد کالای کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح شماره201075/ت39217هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ2/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره192789/ت39217هـ مورخ28/11/1386 بعد از واژه « بازنشستگان» عبارت « و مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران» اضافه شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18356
تاریخ تصویب :
1386/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :