جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه 614 مورخ 22/8/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره7362/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 614 مورخ 22/8/1386 در اجرای بند 1 ماده3 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور انتخاب آقایان دکتر محمدعلی کی‌نژاد، دکتر منصور کبگانیان و دکتر حسین کچویان را به عنوان اعضای این هیأت تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18358
تاریخ تصویب :
1386/8/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :