جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات شماره 206491/ت39195هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره124500/ت37513هـ مورخ6/8/1386 عبارت « از برگزاری مناقصه مستثنی می‌باشند» جایگزین عبارت « با ترک تشریفات مناقصه انجام می‌گیرد.» می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18363
تاریخ تصویب :
1386/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :