جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه‌نیافته استان هرمزگان شماره207669/ت39246هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ2/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1380ـ تصویب نمود:
طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه‌نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب‌نامه شماره21372/ت28893هـ مورخ 31/4/1382 به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18365
تاریخ تصویب :
1386/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :