جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی شماره207349/ت39246هـوزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ2/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب1381ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره32556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381 اضافه می‌شود:
تبصره ـ وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول‌شده اقدام شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18365
تاریخ تصویب :
1386/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :