جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تحویل ایران چک به بانکها از ابتدای سال 1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره201712/ت39305هـبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ از ابتدای سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل ایران چک به بانکها در قبال وصول صددرصد مبلغ ریالی اقدام نماید.
2ـ عملیات طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
3ـ هزینه‌های طراحی، چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
4ـ دستورالعملهای اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهدگردید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18365
تاریخ تصویب :
1386/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :