جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب27/7/1376شماره191725/688 5/12/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب1376 مصوب جلسه علنی مورخ 22/3/1386 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی اصلاح بند (3) ماده(80) قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره199219 26/12/1386

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون اصلاح تبصره(3) بند(3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ 20/11/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 191725/688 مورخ 5/12/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب27/7/1376

ماده واحده ـ تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 27/7/1376 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
2ـ بیمه‌شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/11/1386 از سوی مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18368
تاریخ تصویب :
1386/3/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :