جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مجزا نمودن ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی از سایر سپرده‌ها توسط مؤسسات اعتباری شماره211422/ت39394هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه مؤسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی نمودن عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
کلیه مؤسسات اعتباری مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا نمایند و حداقل معادل نود و پنج درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
تبصره1ـ منظور از مؤسسه اعتباری در این آیین‌نامه بانکهای دولتی و غیردولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارد.
تبصره2ـ مؤسسات اعتباری موظفند برنامه زمان‌بندی خود را درخصوص این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت نود و پنج درصد عملیاتی شود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
تبصره3ـ بانکهای قرض‌الحسنه براساس ماده (27) دستورالعمل ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بانکهای قرض‌الحسنه و تبصره آن عمل می‌نمایند.
2ـ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سرمایه مشترک بانکهای دولتی و غیردولتی و صندوق مهر امام رضا ایجاد می‌شود.
تبصره1ـ میزان سهم نقدی و غیرنقدی هر بانک در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه مشخص خواهدشد.
تبصره2ـ صندوق مهر امام رضا مکلف است در تأمین سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به میزان هفت هزار میلیارد (7،000،000،000،000) ریال مشارکت نماید.
3ـ به منظور حذف رقابتهای نامطلوب و جابجایی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانکها، پرداخت مشوقهای سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوایز) حداکثر برای دو بار در سال به طور همزمان برای کلیه بانکها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهدبود.
تبصره ـ دستورالعمل ساماندهی میزان مشوقهای سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (نوع و میزان)، نحوه قرعه‌کشی، تبلیغات و زمان‌بندی قرعه‌کشی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ساز و کار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکها را تهیه و ابلاغ نماید.
5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از تعداد متقاضیان تأسیس بانک قرض‌الحسنه، تعداد پذیرفته‌شدگان، تعداد متقاضیانی که پذیرفته نشده‌اند و دلایل رد آنها را به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران ارائه نماید.
6 ـ مسئولیت حُسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
7ـ مصوبه شماره 182618 مورخ 10/11/1386 شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18368
تاریخ تصویب :
1386/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :