جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق تبصره (1) به ماده (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 29892/ت37213هـ مورخ 30/2/1386 به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 69475/ت37456ک مورخ 2/5/1386 اضافه و تبصره‌های (1) و (2) سابق به ترتیب به تبصره‌های (2) و (3) اصلاح می‌شود.
تبصره1ـ سود بازرگانی واردات خودروهای سواری با ظرفیت بیش از پنج (5) نفر و با موتور پایه‌سوز گاز، در صورت شماره‌گذاری با پلاک عمومی (تاکسی)، پنجاه درصد (50%) نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهدداشت.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت صنایع
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت راه وترابری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ریاست جمهوری
موضوع :