جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ یازده هزار و دویست میلیارد 11.200.000.000.000 ریال شماره212842/ت39258هـبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « هـ» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب1351ـ تصویب نمود:
سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ده هزار و سیصد و شصت و سه میلیارد (10،363،000،000،000) ریال به مبلغ یازده هزار و دویست میلیارد (11،200،000،000،000) ریال افزایش می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :