جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره 172475/ت439هـ مورخ 10/11/1386 شماره212895/ت39403هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 155853/100 مورخ 21/12/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره172475/ت439هـ مورخ 10/11/1386 عبارت « و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» بعد از عبارت « هزینه‌های یادشده» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :