جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمد کرم‌پور به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شماره213500/ت39452هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند « هـ» ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
آقای محمد کرم‌پور به عنون عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع بند « هـ» ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جانشین آقای محمدحسن انتظاری می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18369
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :