جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد انتقال وظایف اجرایی و امور تصدی سازمان ایرانگردی و جهانگردی (سابق) به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی شماره671/ت39482هـسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنابه پیشنهاد شماره 6243ـ1/862 مورخ 20/12/1386 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کلیه وظایف اجرایی و امور تصدی سازمان ایرانگردی و جهانگردی (سابق) با همه امکانات، اعتبارات، اموال، دارایی‌ها و تعهدات به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل می‌شود تا در چارچوب اساسنامه موجود شرکت یادشده اداره گردد.
2ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است در صورت لزوم اصلاحات اساسنامه را به هیئت‌وزیران ارائه نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :